Dit is de startpagina van de Chipmunk barcode genereer service.   This is the Home Page of the Chipmunk barcode generating service.
Er zijn veel verschillende soorten barcodes in de wereld. Om de juiste soort te kiezen is het belangrijk om de voor- en nadelen van de verschillende soorten goed te begrijpen. Ieder soort barcode heeft bepaalde eigenschappen die het geschikt maakt voor specifieke toepassingen. Als de keuze voor het soort barcode al gemaakt is door de 'tegenpartij' dan moet u er aan denken dat formaat (hoogte, breedte) en de kleuren waarschijnlijk ook al vastgelegd zijn.   There are many different types of barcodes in the world. To choose the correct one in each situation requires some understanding of the advantages and disadvantages of each kind. Each type of barcode has it's own features making it particularly suitable for certain applications. If your choice of barcode is already made by 'the other guys' then please note that they will probably also determine the dimensions (size, height) and the colours that are to be used (probably black).
Wij geven eerst een overzicht van de verschillende smaken barcode die wij aanbieden.   We will start by giving a brief overview of the different barcodes available here.

EAN13

Om een EAN13 te laten maken klikt u hier. (gratis monster beschikbaar)

EAN is de afkorting voor European Article Numbering. Deze van origine Europese code wordt tegenwoordig over de hele wereld gebruikt (behalve in Amerika natuurlijk....) om produkten in winkels te identificeren. Dit is de code die in de supermarkt aan de kassa gescand wordt. UPC betekent hier: (1) het unieke nummer dat het produkt identificeert en (2) de manier waarop dit nummer in een barcode gecodeert zit.
De EAN13 barcode is afgeleid van de UPC-A barcode. Dit is zo vernuftig gedaan dat een UPC code gelezen kan worden alsof het een EAN betreft. De eigenlijk 12 cijferige UPC wordt dan toch gezien als een 13 cijferige EAN. Het extra cijfer dat uit de hemel komt vallen is een nul die aan het begin van de EAN komt te staan. De EAN codes beginnen met een landcode en laat de landcode van de VS en Canada nou net nul zijn! Hierdoor kunnen wij in Europa toch ook de UPC codes uit Amerika gebruiken en hoeven wij de Amerikanen niet uit te leggen dat de wereld groter is dan Amerika alleen. Spelregels

Eigenschappen:
Toegestane tekens: 0123456789
Lengte: 13 cijfers (12 voor u en één voor de checksum)
Betrouwbaarheid: Heel goed (door de opbouw van de barcode en het controlecijfer worden foutieve scans altijd ondervangen)

 

EAN13

To have an EAN13 barcode made click here. (free sample available)

EAN stands for European Article Numbering. Although originally European this scheme is now used all over the world (except the US...) to identify products in stores. This is what the supermarket scans at the cash register. EAN here is: (1) the number that uniquely identifies the product and (2) the way this number is rendered as a barcode. The EAN13 barcode is derived from the UPC barcode in such a clever way that a UPC barcode can be read as if it is an EAN barcode. The 12 digit UPC code when read as an EAN13 will show up as a zero followed by the 12 digits of the UPC thus giving the expected 13 digits. The EAN numbering scheme starts with a country-code. The country-code for the USA and Canada is zero so quite magically if an American UPC code gets scanned in Europe it will pass as a perfectly good EAN13 code and the country of origin will show up as UAS/Canada.

Characteristics:
Characters allowed: 0123456789
Length: 13 digits (not more, not less)
Accuracy: Very good (due to te nature of the beast and the checksum character scanning errors are always detected)

ISBN

Om een ISBN barcode te laten maken klikt u hier. (gratis monster beschikbaar)

Een ISBN barcode is eigenlijk een EAN13 barcode die op een bepaalde manier wordt omgerekend en waar het ISBN nummer boven staat.

 

ISBN

To have an ISBN-EAN13 barcode made click here. (free sample available)

An ISBN barcode is actually an EAN13 barcode that contains a particular number calculated form the ISBN number.

ISSN (voor tijdschriften)

Om een ISSN barcode te laten maken klikt u hier. (gratis monster beschikbaar)

Een ISBN barcode is eigenlijk een EAN13 barcode die op een bepaalde manier wordt omgerekend en waar het ISSN nummer boven staat. Een ISSN barcode heeft meestal een toewoeging voor het nummer van het tijdschrift (week of maand).

   

ITF-14

Om een ITF-14 barcode te laten maken klikt u hier. (gratis monster beschikbaar)

Een ITF-14 barcode is een soort broertje van de EAN13 barcode maar daar waar de EAN13 op produkten wordt gebruikt wordt op de omdoos meestal juist een ITF-14 gedrukt.